Konstanzprüfdosimeter

Quart Dido Time R

Konstanzprüfdosimeter für Radiographie 50-120 kV

QUART dido/time R

Konstanzprüfdosimeter für Aufnahme / Durchleuchtung 50-120 kV

QUART dido/time RF

Quart Dido Time M

Konstanzprüfdosimeter für Mammographie 25-35 kV

QUART dido/time M